camfic   agencia
Qüestionari sobre alcohol i àmbit laboral El Departament de Salut participa en el projecte europeu EWA que pretén avaluar l’impacte de l’alcohol a la feina. En aquest sentit, s’ha elaborat un qüestionari per tal de recavar informació sobre el grau de coneixements, actituds i consum d’alcohol dels treballadors a diferents empreses arreu d’Europa.

Les respostes a aquest qüestionari proporcionaran una línia base per l’avaluació de la intervenció que s’està portant a terme, per la qual cosa més endavant demanarem que es completi un qüestionari similar per comparar els resultats i observar si hi ha hagut canvis o millores a alguna de les àrees explorades.

És important subratllar que el propòsit del qüestionari no és obtenir informació de persones concretes ni avaluar la salut o ingesta d’alcohol d’empleats en particular: el qüestionari és ANÒNIM i no serà possible vincular els resultats a individus específics.

Perquè les dades generades siguin fiables i útils, és molt important completar el qüestionari amb la major precisió i honestedat possible, donant només una resposta a cada pregunta.

Agraïm el vostre temps i esforç.

Si té qualsevol dubte o inquietud sobre aquest qüestionari o altres temes relacionats amb l’alcohol, pot trucar al i estarem encantats de parlar amb vostè de forma confidencial.

A - Coneixements

Les següents preguntes son sobre els efectes de l’alcohol a la salut.

Marqui la casella que millor reflecteixi, segons vostè, l’impacte que té el consum de begudes alcohòliques respecte al risc de patir els següents problemes de salut:

    Totalment d’acord Bastant d’ acord Ni d’acord ni en desacord Bastant en desacord Totalment en desacord No ho sé
A1. Malalties del fetge
A2. Malalties de cor
A3. Càncer
A4. Asma
A5. Depressió
A6. Defectes congènits als nounats
A7. Lesions per accidents (trànsit, laborals, etc)

B - Actitud

Les següents preguntes ens ajudaran a conèixer la seva actitud o opinió respecte l’alcohol.

¿Fins quin punt està vostè d’acord o en desacord amb les següents afirmacions? (marqui la casella)

    Totalment d’acord Bastant d’ acord Ni d’acord ni en desacord Bastant en desacord Totalment en desacord No bec alcohol
B1. En el meu cas, no hi ha problema si prenc una beguda alcohòlica durant la meva pausa per dinar a la feina.
B2. Crec que als actes socials per treballadors organitzats per la empresa on treballo fora de l’horari laboral hauria d’haver begudes alcohòliques  
B3. Crec que als actes corporatius per clients/visitants organitzats per l’empresa on treballo durant l’horari laboral haurien de servir begudes alcohòliques.  
B4. En general, si tinc accés a begudes alcohòliques gratis o a preu reduït, és probable que begui més del que beuria normalment.

C - Consum

Marqui la casella de la resposta que consideri correcta
  Mai Un cop al mes o menys 2 - 4 cops al mes 2 - 3 cops a la setmana 4 cops a la setmana o més
C1 - Amb quina freqüència pren alguna beguda alcohòlica?
  1 o 2 3 o 4 5 o 6 7, 8 o 9 10 o més
C2 - Quantes consumicions de beguda alcohòlica acostuma a prendre en un dia de consum normal?
  Mai Menys d’un cop a l mes Mensualment Setmanalment Diari o gairebé diari
C3 - Amb quina freqüència pren 6 o més begudes alcohòliques en un sol dia?
  No Especifiqui quants cops
C4 - En les darreres 4 setmanes, ha anat algun cop a treballar amb ressaca?
  No Especifiqui quants cops
C5 - En les últimes 4 setmanes, ha arribat tard algun cop a la feina a causa de l’alcohol?
  No Especifiqui quants cops
C6 - En les últimes 4 setmanes, ha faltat a la feina algun cop a causa de l’alcohol?

D - L’alcohol al seu lloc de treball

  No No estic segur 
D1 - Hi ha una política d’alcohol establerta a l’empresa on treballa? 
  No  
D1.1 - Si ha contestat que no a la darrera pregunta, li sembla una bona iniciativa?    
  No  
D1.2 - Si ha contestat que no n'està segur, li semblaria una bona idea?  
  No No estic segur 
D2 - A l’empresa on treballa, li proporcionen ajuda o es facilita accés als serveis d’ajuda als treballadors amb problemes relacionats amb el consum d’alcohol?

Les següents preguntes es refereixen a l’efecte que ha tingut sobre vostè el consum d’alcohol de companys de feina.

A causa del consum d’alcohol dels seus companys, quants cops durant els darrers 12 mesos....
D3.1 - . . . ha hagut de cobrir a algun company? Especifiqui el nº de cops que li ha passat (escrigui 0 si no ha passat mai)
D3.2 - . . . ha hagut de fer hores extra? Especifiqui el nº de cops que li ha passat (escrigui 0 si no ha passat mai)
D3.3 - . . . s’ha vist involucrat en un accident o incident laboral? Especifiqui el nº de cops que li ha passat (escrigui 0 si no ha passat mai)

E - Informació personal

E1 - Quina de les següents categories laborals descriu millor el seu lloc de treball actual?
  Treballador manual
  Gerència / gestió
  Altres treballs no manuals
  Cap dels anteriors: Si us plau, especifiqui el tipus de feina
E2 - Sexe 
Dona Home 
  16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 o més
E3 - Edat
E4 - Per últim, fins a quin punt es troba satisfet amb la seva vida en general?
       Si us plau, marqui la resposta que considera correcta
Molt insatisfet Insatisfet Lleugerament insatisfet Ni insatisfet ni satisfet Lleugerament satisfet Satisfet Molt satisfet

GrÓcies per completar el qŘestionari

Nota: l'empresa pot afegir preguntes que consideri rellevants per valorar conjuntament amb la resta del qŘestionari. Exemples de preguntes addicionals:

  • A la pregunta E1, afegir o modificar les categories laborables adaptant-les a les de l'empresa.
  • Antiguitat a l'empresa o altres dades laborals que, assegurant la confidencialitat, puguin ser ˙tils per interpretar les dades colĚlectivament.
  • Alguna pregunta concreta sobre el programa d'alcohol que s'implementarÓ o s'ha implementat i seria interessant aclarir per part de l'empresa.